Bir Çağla Öğrencisi...
Atatürkçü Düşünceyi
ve
DemokrasiyiBenimser
Teknolojiyi Doğru Kullanır
Üretken, Girişken
ve
Yeniliklere Açıktır
Çevrecidir ve Doğayı Korur
İngilizcede ve Almancada 
Yaşına ve Seviyesine
Uygun Düzeyde Konuşur ve Yazar
İşbirliği ve Takım
Çalışmasına Yatkındır
İnsani Değerlere Önem Verir
ve
Kendine Güvenir
Sanatsal ve Sportif Alanlarda
Yetenek ve Becerileri
Doğrultusunda Gelişmiştir
Sosyal Ortamlara Girer
ve
Uyumludur
Görev ve Sorumluluk
Bilincine Sahiptir
Türkçeyi Doğru Kullanır
ve
İyi Bir Okuyucudur
Özgürlüklerini Bilir
ve
Doğru Zamanda Doğru Yerde Kullanır
 
Rehberlik Bölümümüz

Çağla Koleji Rehberlik Servisinde, öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılır. 

Öğrencilerimizin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Okulumuz rehberlik programında öncelikle öğrencilerin kişilik özellikleri belirlenir. Bu çalışmayı takiben, öğrencilerimizin özgüvenlerini, sorun çözme ve sosyal becerilerini , destekleyici bireysel ve grup aktiviteleri düzenlenir. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Danışılan konularda sağlıklı karar almalarına ve verebilmelerine yardımcı olunur. 

Çağla Koleji’nde; rehberlik çalışmaları çok büyük önem ve titizlikle uygulanır. Çalışmalar üç alanda yapılır. Birincisi; bireysel rehberlik çalışmaları, ikincisi; mesleki rehberlik çalışmaları, üçüncüsü; öğretmenlere ve velilere yönelik rehberlik çalışması. 


Bireysel Rehberlik Çalışmaları:


Okulumuzda bireysel rehberlik çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıması ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır. Bireysel olarak rehberlik birimimize danışmaya gelen öğrencilerimizle; karar verme becerileri, ergenlik sorunları, duygusal gelişim sorunları, arkadaşlık ilişkileri, ailevi sorunlar, kişilik sorunları vb. konularda görüşmeler yapılır. 

Mesleki Rehberlik Çalışmaları:


Mesleki rehberlik çalışmalarında; öncelikle öğrencilerin; kendi kişisel özelliklerini ve kişilik özelliklerine uygun çeşitli meslekleri tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmelerini sağlamak amaçlanır. Mesleki Rehberlik anlamında; sınıf içi meslek oyunları etkinlikleri, yönlendirme testleri, mesleki tanıtım günleri, kariyer seminer ve günleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversite tanıtım bültenleri hazırlanır ve yapılır. 

Ayrıca öğrencilerin kişisel hedefl erine ulaşmaları ve kişisel gelişimleri için çeşitli bilgilendirme toplantıları ve seminerleri yapılır. (ör; yönetmelikler, ortaöğretim ve üniversite sınav sistemi, sınav kaygısı, zaman yönetimi vb.) 


Öğretmenlere ve Velilere Yönelik Rehberlik Çalışması:


Çağla Koleji Rehberlik Servisi; iyi bir rehberlik hizmetinin Öğretmen ve velilerle kurulacak sıkı işbirliği sayesinde verileceğini bilmektedir. Bu bağlamda hem öğretmenlerin hem de velilerin bilgilendirilmesi ve eğitimine önem verir, bunu destekleyici seminer ve toplantılar yapar. Ayrıca öğrenci, öğretmen ve velilerin yararlanacağı aylık bültenler yayınlar. 
 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çağla Koleji; öğrencilerinin akademik gelişimine büyük önem verir. Akademik gelişimin iyi bir ölçme ve değerlendirmeden geçtiğini bilir. Bu nedenle yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, kitap değerlendirme sınavları, öğrenci sunumları, proje, performans görevleri ve kompozisyon sınavları yapar, Bunları ölçer ve değerlendirir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlar ve öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programları hazırlar. 

Ölçme ve değerlendirme birimimiz öğrenci, öğretmen ve velilere seminer bilgilendirme toplantısı yapar, bülten yayınlar.