ÇAĞLA

ANAOKULU

Ana sınıfı eğitimi, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ebeveynden bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerilerini kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme hayal ve isteklerini açığa vurma gibi gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir.

Dil Eğitimi

Çağla Koleji anadil ve yabancı dil eğitimine çok önem vermektedir.  Anadil eğitimi sınıf öğretmenleri nezaretinde, yabancı dil eğitimi  alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.  Anasınıfı öğrencileri haftada 10 saat İngilizce eğitimi almaktadır. İngilizce eğitiminin konuşma kısmı yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. Görsel ve işitsel öğrenmenin öne çıktığı bu yaşlarda en büyük hedefimiz çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmak, çeşitli oyunlar, şarkılar ve interaktif aktivitelerle İngilizceyi severek kullanmalarını sağlamaktır.

Sınıf İçi Etkinlikler

Türkçe dil etkinlikleri, sanat etkinlikleri ve el becerileri sınıf içi etkinliklerimizin temelini oluşturur. Bu etkinlikler yaş guruplarına göre değişiklikler göstermektedir. Çağla Koleji anasınıfında her ay yeni bilgilerle karşılaşıp öğrenmeyi öğreniyorlar. Öğrendiklerini yaşama geçirip öğrenmenin keyfini çıkarıyorlar.

Deneyler

Çocuklar, yaşamlarında duyuları aracılığıyla çevrelerinden aldıkları bilgileri değerlendirerek sonuçta, ortaya çıkan problem durumlarının çözümünde deneylerden yararlanıyorlar. Deneyler çocukları araştırmaya ve keşfetmeye sevk ediyor.

CrossAction ve 

Beden Eğitimi

Çocuklarla temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama ve dostça oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır. Çocuklar bu derse eşofman ve spor ayakkabı ile katılırlar. Tüm spor branşlarının kurallarını öğrenir ve branşla ilgili maç izler, gazete hazırlarlar. Amaç iyi bir spor izleyicisi yetiştirmektir. Crossaction Kids ve Junior programı derslerimizin önemli bir bölümünü kaplamakta, top al oyna ilkesindeki Beden Eğitimi dersinden uzak bir yaklaşımla çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemektedir. Çocuklar haftada 2 saat gerçekten spor yapmaktadırlar.

Müzik ve Enstrüman Etkinlikleri

Müzik öğretmeni ile birlikte çeşitli müzik enstrümanlarını kullanarak ritim ve hareket yoluyla kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Hazırlık grubunda, Kinder Müzik, ilkokul 1. ve 2. sınıfta orff, mandolin ve solfej eğitimi ile başlanır, 3.sınıfta enstrüman seçilir ve her öğrencinin 2 enstrüman çalarak mezun olması sağlanır.

Görsel Sanatlar

Çocuklara sanat derslerinde yapılan çalışmalar yolu ile eleştirel düşünce, yaratıcılık ve estetik becerilerin geliştirmesi için çok zengin olanaklar sunulur. 3 Boyutlu çalışmalar, ebru, cam vitray, dekorasyon, maket çalışmaları vs. gibi çalışmalarla dersler renklenir ve çocukların yetenekleri geliştirilir.

Drama

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanında, sözcük dağarcıklarının gelişmesini sağlar. Dinleme, konuşma, sesleri ayırt etmede güven ve bağımsız davranışlar geliştirmelerine yardımcı olur. Duygusal gelişmelerini destekler.

Bale, Modern Dans

ve

Halk Oyunları

Çocuklarımızın denge, koordinasyon, vücut dilini iyi kullanabilme ve müzik kulağını geliştirebilmek amacı ile yaptığımız aynı zamanda hazırlanan gösterilerle de kendine güven duygusu kazandırdığımız çalışmalardır.

Mutfak Etkinliği

Küçük kaslarını kullanarak, toplumda farklı rollere sahip kişilerin küçük modelini uygular. Kendi kendini güdüler. Duygularını fark eder. Kendini sözel olarak ifade eder.

Bitki Yetiştirme

Çocukların bitkileri tanımaları, nasıl yetiştikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak gözlem yapmalarını kolaylaştırır. Sorumluluk almayı, verilen sorumluluğu yerine getirmeyi ve başladıkları işi sonuçlandırma gibi davranışları kazandırır.